درحال بارگزاری...

شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت

مبتنی بر دستآوردهای مثبت بانک تجارت در عرصه عملیات حرفه ای و تخصصی بانکداری و نیز ارتقاء همه جانبه در بکارگیری

در فاز جدید از فعالیت های شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت، این شرکت علاوه بر سرمایه گذاری در شرکت های گوناگون، تدریجا” مسئولیت پیمانکاری در پروژه های متعلق به بانک را با فعالیت های سرمایه گذاری مستقیم و نیز مشارکتی در انواع پروژه های ساختمانی با کاربری های متنوع تجاری ، اداری ، مسکونی ، فرهنگی و … جایگزین نموده و گسترش داده است.

طی بیش از دو دهه منتهی به سال ۱۳۸۵ فعالیت های واقعی این شرکت همچنان به انجام پروژه های ساختمانی اعم از ایجادی ، توسعه ای ، بازسازی و نوسازی در قالب عملیات پیمانکاری با کارفرمائی بانک تجارت محدود می گردید. متعاقب کسب تجربیات ارزشمند شرکت بر مبنای مدیریت و اجرای پروژه های متعدد و ایجاد ضرورت فعالیت شرکت در حوزه های سرمایه گذاری، در چارچوب تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۵ مجمع عمومی فوق العاده شرکت ساختمانی تجارت ، ضمن تصویب اساسنامه جدید این شرکت دلالت بر توسعه فعالیت های آن به حیطه سرمایه گذاریها علی الخصوص در بخش ساختمان و مسکن ، نام شرکت مذکور نیز به ” شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت ” تغییر یافت .

  پروژه های جدید

معرفی پروژه های شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت

  شرکت های تابعه

معرفی شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت

با موضوع فعالیت ساختمانی: تأسیس، احداث و ایجاد کارخانجات و مشارکت در واحدهای تولیدی و صنعتی و ساختمانی…
شرکت مدیریت ساخت تجارت
تولید انواع سیمان و کلینکر: – خرید و واردات ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات احداث کارخانجات تولید انواع سیمان …
گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز
موضوع فعالیت : خدمات توریستی و مسافرتی: خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی و کلیه امور مجاز
شرکت خدمات مسافرتی و توریستی آهوان
حوزه فعالیت ساختمانی: تأسیس، احداث و ایجاد کارخانجات و مشارکت در واحدهای تولیدی و صنعتی و ساختمانی…
شرکت پردیس گلستان تجارت

  جدیدترین اخبار

تازه های شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت