شرکت توسعه پیگرد صادق

موضوع فعالیت: پذیرش نمایندگی موسسات مالی و اعتباری بانکها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در وصول اقصات معوق و سایر ارتباطات مالی
درصد سهام: 1 درصد
آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان سعدی شمالی، روبروی مسجد قائم، ساختمان 250 طبقه دوم
شماره تماس : 02177613515 – 02177614516
نشانی سایت: www.tpstejarat.com
  • توسعه پیگرد صادق
  • توسعه پیگرد صادق

سخن مدیر عامل

با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و رقابت تنگاتنگ بانکهای دولتی و خصوصی در جذب و حفظ منابع و نیز با توجه به تأکید مفاد بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی بر یکسان سازی نرخ سود و همچنین احتمال کاهش این نرخ طی ماههای آینده، امتیاز افزایش نرخ سپرده ها دیگر مزیتی برای بانکی خاص نخواهد بود، جذب منابع برای بانکها با نرخ سود کنونی و سود تضمین شده برای سپرده گذاران اهمیت تخصیص منابع را چند برابر نموده و در صورت معوق شدن تسهیلات هزینه های بسیاری را بر بانکها به تبع آن بر اقتصاد کشور مرتبط می نماید.

تاریخچه و فعالیت اصلی شرکت

تاريخچه تأسيس و فعاليت شركت
شركت توسعه پيگرد صادق به شماره ثبت ۳۷۱۹۸۵ شناسه ملي ۱۰۳۲۰۲۱۳۲۵۰ در مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ فعاليت خود را آغاز و پس از فرايند اوليه ثبت و تغييرات از مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ اقدامات اجرايي در خصوص وصول مطالبات انجام پذيرفت .

چشم انداز شركت

رسيدن به جايگاه برترين شركت وصول مطالبات در صنعت احيا منابع مالي در كشور
ايجاد زنجيره تخصصي چرخه اعطاي تسهيلات به صورت يك هلدينگ منسجم