جلسه تودیع و معارفه عضو هیئت مدیره

  • جلسه تودیع و معارفه عضو هیئت مدیره
  • جلسه تودیع و معارفه عضو هیئت مدیره

طی مراسمی ، جناب آقای مهدی شاداب بعنوان عضو جدید غیرموظف هیئت مدیره جایگزین جناب آقای حسن زاغکوب معرفی و همچنین از تلاشها و خدمات جناب آقای زاغکوب به نحو شایسته ای تقدیر و تشکر بعمل آمد.