سهامداری

/سهامداری
۲۶۰۶, ۱۳۹۶

توسعه پیگرد صادق

شرکت توسعه پیگرد صادق موضوع فعالیت: پذیرش نمایندگی موسسات مالی و اعتباری بانکها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در وصول اقصات معوق و سایر ارتباطات مالی درصد سهام: 1 درصد آدرس دفتر مرکزی : تهران [...]

۲۶۰۶, ۱۳۹۶

شرکت خدمات بیمه ای تجارت فردا

شرکت خدمات بیمه ای تجارت فردا موضوع فعالیت:  اخذ نمایندگی از شرکت بیمه آسیا و عرضه خدمات بیمه ای با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوبات شورای عالی بیمه و مفاد [...]

۲۶۰۶, ۱۳۹۶

شرکت تامین سرمایه کاردان

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) موضوع فعالیت:  کارگزاری، مشاوره، تأمین سرمایه: پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی، تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با [...]

۲۶۰۶, ۱۳۹۶

شرکت شهر صنعتی البرز

شرکت شهر صنعتی البرز (سهامی خاص) موضوع فعالیت:  سرمایه گذاری در تأسیسات زیربنایی: خرید زمین و ایجاد تسهیلات لازم در صورت لزوم سرمایه گذاری در تأسیسات زیربنایی شهری درصد سهام: 6.25 درصد آدرس دفتر مرکزی : [...]