شرکت های تابعه

/شرکت های تابعه

توسعه پیگرد صادق

شرکت توسعه پیگرد صادق موضوع فعالیت: پذیرش نمایندگی موسسات مالی و اعتباری بانکها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در وصول اقصات معوق و سایر ارتباطات مالی درصد سهام: 1 درصد آدرس دفتر مرکزی : تهران [...]

شرکت خدمات بیمه ای تجارت فردا

شرکت خدمات بیمه ای تجارت فردا موضوع فعالیت:  اخذ نمایندگی از شرکت بیمه آسیا و عرضه خدمات بیمه ای با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوبات شورای عالی بیمه و مفاد [...]

شرکت تامین سرمایه کاردان

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) موضوع فعالیت:  کارگزاری، مشاوره، تأمین سرمایه: پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی، تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با [...]

شرکت شهر صنعتی البرز

شرکت شهر صنعتی البرز (سهامی خاص) موضوع فعالیت:  سرمایه گذاری در تأسیسات زیربنایی: خرید زمین و ایجاد تسهیلات لازم در صورت لزوم سرمایه گذاری در تأسیسات زیربنایی شهری درصد سهام: 6.25 درصد آدرس دفتر مرکزی : [...]

شرکت عمران و مسکن سازان استان یزد (سهامی خاص)

شرکت عمران و مسکن سازان استان یزد (سهامی خاص)" تحت مدیریت" موضوع فعالیت: 1- مدیریت و تهیه طرح های شهرسازی، معماری،نقشه های تفکیکی،آماده سازی و دیگر اقدامات اجرایی و تولید و احداث ساختمان های لازم [...]

شرکت زیست خاور (درحال تصفیه)

شرکت زیست خاور (سهامی خاص) " درحال تصفیه" موضوع فعالیت:  ساختمانی و تأسیساتی: اجرای هرگونه عملیات شهرسازی و ساختمانی و تأسیساتی ازقبیل خرید و یا تهیه و یا در اختیار گرفتن زمین یا ساختمان درصد سهام [...]

شرکت پتکین

شرکت پتکین (سهامی خاص) " تحت مالکیت" موضوع فعالیت:  سرمایه گذاری و ساختمانی: سرمایه گذاری و ایجاد انواع مسکن مطابق استاندارد و ساخت وفروش آنها، پیمانکاری ایجاد هتل و متل و بیمارستان و هرگونه امور [...]

شرکت عمرانی تجارت (درحال تصفیه)

شرکت عمرانی تجارت (سهامی خاص) " در حال تصفیه" موضوع فعالیت:  انجام عملیات ساختمانی: ایجاد انواع مسکن مطابق استاندارد و انواع ساختمان وفروش آنها، پیمانکاری ایجاد هتل و متل و بیمارستان و سایر تاسیسات مشابه [...]

شرکت بازرگانی چابک تجارت

شرکت بازرگانی چابک تجارت(سهامی خاص) " تحت مالکیت" موضوع فعالیت: بازرگانی: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز در زمینه واردات و صادرات، خرید و فروش، پخش، ترخیص، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی [...]

خدمات مسافرتی و توریستی آهوان

شرکت خدمات مسافرتی و توریستی آهوان ( تحت مالکیت) موضوع فعالیت:  خدمات مسافرت هوایی ، جهانگردی و زیارتی درصد سهام:  100 درصد آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان آرژانتین، ساختمان بانک تجارت شماره 18 طبقه [...]