شرکت های تحت مالکیت

/شرکت های تحت مالکیت
۲۶۰۶, ۱۳۹۶

شرکت پتکین

شرکت پتکین (سهامی خاص) " تحت مالکیت" موضوع فعالیت:  سرمایه گذاری و ساختمانی: سرمایه گذاری و ایجاد انواع مسکن مطابق استاندارد و ساخت وفروش آنها، پیمانکاری ایجاد هتل و متل و بیمارستان و هرگونه امور [...]

۲۶۰۶, ۱۳۹۶

شرکت عمرانی تجارت (درحال تصفیه)

شرکت عمرانی تجارت (سهامی خاص) " در حال تصفیه" موضوع فعالیت:  انجام عملیات ساختمانی: ایجاد انواع مسکن مطابق استاندارد و انواع ساختمان وفروش آنها، پیمانکاری ایجاد هتل و متل و بیمارستان و سایر تاسیسات مشابه [...]

۲۵۰۶, ۱۳۹۶

شرکت بازرگانی چابک تجارت

شرکت بازرگانی چابک تجارت(سهامی خاص) " تحت مالکیت" موضوع فعالیت: بازرگانی: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز در زمینه واردات و صادرات، خرید و فروش، پخش، ترخیص، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی [...]

۲۵۰۶, ۱۳۹۶

خدمات مسافرتی و توریستی آهوان

شرکت خدمات مسافرتی و توریستی آهوان ( تحت مالکیت) موضوع فعالیت:  خدمات مسافرت هوایی ، جهانگردی و زیارتی درصد سهام:  100 درصد آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان آرژانتین، ساختمان بانک تجارت شماره 18 طبقه [...]

۲۵۰۶, ۱۳۹۶

گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز

گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز ( تحت مالکیت) موضوع فعالیت: تولید انواع سیمان و کلینکر،خرید و واردات ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات احداث کارخانجات تولید انواع سیمان با کاربردهای مختلف-خرید و واردات و [...]

۲۵۰۶, ۱۳۹۶

شرکت ساختمانی و عمرانی عامری

شرکت ساختمانی و عمرانی عامری (سهامی خاص) " تحت مالکیت" موضوع فعالیت: ساختمانی:  ایجاد انواع مسکن به طریق استاندارد و انواع ساختمان و فروش آنها، پیمانکاری و ایجاد هتل، متل و بیمارستان و سایر تأسیسات [...]

۲۵۰۶, ۱۳۹۶

شرکت گلزار تجارت فردا

شرکت گلزار تجارت فردا (سهامی خاص)" تحت مالکیت" موضوع فعالیت: ساختمانی: تأسیس، احداث و ایجاد کارخانجات و مشارکت در واحدهای تولیدی و صنعتی و ساختمانی، پروژه های نیمه تمام و اجرای عملیات ساختمانی و پیمانکاری [...]

۲۵۰۶, ۱۳۹۶

شرکت پردیس گلستان تجارت

شرکت پردیس گلستان تجارت (سهامی خاص)" تحت مالکیت" موضوع فعالیت: ساختمانی: تأسیس، احداث و ایجاد کارخانجات و مشارکت در واحدهای تولیدی و صنعتی و ساختمانی، پروژه های نیمه تمام و اجرای عملیات ساختمانی و پیمانکاری [...]

۲۵۰۶, ۱۳۹۶

شرکت مدیریت ساخت تجارت

شرکت مدیریت ساخت تجارت (سهامی خاص) " تحت مالکیت" موضوع فعالیت: ساختمانی: تأسیس، احداث و ایجاد کارخانجات و مشارکت در واحدهای تولیدی و صنعتی و ساختمانی، پروژه های نیمه تمام و اجرای عملیات ساختمانی و [...]