نشست صمیمانه مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری

و ساختمانی تجارت با مدیرعامل بانک تجارت

  • نشست با مدیرعامل بانک تجارت

در راستای اهداف کلان اقتصاد مقاومتی  و  نیل  به استفاده از منابع مهم   اقتصادی ، نشست مذکور در ساختمان مرکزی

بانک تجارت بهمراه مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت انجام شد و موارد مهمی از

جمله سیاستهای سرمایه گذاری بانک در این خصوص مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.