توضیحات پروژه

موقعیت چابکسر
متراژ ۲۵۰۰۰
کاربری تفریحی،اقامتی
درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • مجتمع تفریحی رفاهی آهوان (چابکسر)