توضیحات پروژه

موقعیت یزد
متراژ ۳۵۸۲
کاربری اداری
درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • مدیریت شعب استان یزد