توضیحات پروژه

موقعیت شریعتی، کوچه دولو
کاربری ادرای،تجاری
مساحت زمین ۲۹۹۴
زیربنای کل ۳۳۰۴۴
ترکیب کاربری تعداد طبقات ۱۷
مساحت اداری ۷۸۹۱
مساحت تجاری ۴۲۳۵
مساحت مسکونی
وضعیت پروژه فروش رفته
فعالیت های انجام شده پیگیری مراحل اداری اخذ دستور نقشه و جواز پروژه، تهیه اسناد انتخاب مشاور فاز ۱ و ۲

 

این پروژه واگذار گردیده است.

درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • پروژه اداری تجاری مروارید شریعتی
  • پروژه اداری تجاری مروارید شریعتی