توضیحات پروژه

موقعیت خ ولیعصر – تقاطع میرداماد
کاربری تجاری- اداری
مساحت زمین ۲۴۸۲
زیربنای کل ۳۷۶۱۲
ترکیب کاربری تعداد طبقات ۲۳
مساحت اداری ۶۸۹۱
مساحت تجاری ۲۲۴۶
مساحت مسکونی
تاریخ اتمام عملیات اجرایی ۱۰/۱۳۹۷
درصد پیشرفت فیزیکی ۴۱٫۳۳%
فعالیت های جاری اصلاح نقشه، اجرای سازه و سقف بخش های تغییر یافته از نقشه
فعالیت های انجام شده اسکلت- سقف- عایق دیوار حائل

 

این پروژه واگذار گردیده است.

درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • پروژه تجاری - اداری مروارید ولیعصر