توضیحات پروژه

موقعیت تهران- نیاوران – خ بوکان
کاربری مسکونی
مساحت زمین ۵۲۴۳
زیربنای کل ۲۳۱۱۷
ترکیب کاربری تعداد طبقات ۱۴
مساحت اداری
مساحت تجاری
مساحت مسکونی ۱۵۰۲۲
تاریخ اتمام عملیات اجرایی
درصد پیشرفت فیزیکی ۷٫۰۳
فعالیت های جاری پروژه متوقف میباشد
فعالیت های انجام شده گودبرداری- اجرای فونداسیون

 

این پروژه واگذار گردیده است.

درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • پروژه مسکونی بوکان
  • پروژه مسکونی بوکان