توضیحات پروژه

موقعیت بندرعباس
متراژ ۴۰۰۰۰
کاربری اداری،اقامتی
درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • پروژه هتل هرمز